Seminář: Dotační programy TAČR

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Inovační centrum Ústeckého kraje a Technologická agentura ČR zve výzkumné organizace a firmy na praktický seminář o dotačních programech TAČR, který jim pomůže konzultovat projektové záměry.

Místo: Multifunkční a informační centrum UJEP, zasedací místnost č. 1.14

Datum: 15. 5. 2017 od 10:00 h

Podrobné informace

Dotační programy Technologické agentury ČR a její nový informační systém ISTA představí přímo ředitel agentury Luděk Knorr. Speciální pozornost bude věnována programu ÉTA, který se zaměřuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a také programu ZÉTA, který podpoří spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. Seminář je zaměřen také prakticky, účastníci budou moci také konzultovat své projektové záměry.

Seminář je zdarma na registraci přes webovou stránku Inovačního centra Ústeckého kraje.

 

Program

10:00 Přivítání účastníků (Jiřina Jílková, prorektorka pro vědu, UJEP)
10:10 Představení programů TAČR a nového informačního projektu ISTA (Luděk Knorr, ředitel TAČR)
10:50 Představení programů ÉTA a ZÉTA (Marcel Kraus, TAČR)
11:20 Coffee break
11:30 Praktická příprava projektů a konzultace záměrů účastníků (Zdeněk Hušek, odborný konzultant ICUK)
12:15 Diskuze, networking