2. kola přijímacího řízení – ještě čtyři fakulty přijímají

Studenti, kteří z různých důvodů nestačili podat přihlášku na vysokou školu v rámci standardních termínů přijímacích řízení, mají šanci se přihlásit na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem díky vyhlášeným druhým kolům.

Na čtyři fakulty UJEP, konkrétně filozofickou, životního prostředí, přírodovědeckou a výrobních technologií a managementu, lze ještě podat přihlášku ke studiu. Nejvíce termín hoří na filozofické fakultě (do 14. 8. 2017), nejvíc „na čas“ si mohou dát zájemci o studium na fakultě výrobních technologií a managementu. Ta v letošním roce vypsala dokonce třetí kolo přijímacího řízení s termínem doručení přihlášky do 11. 9. 2017.

Oficiální vyhlášení druhých kol přijímacího řízení, zveřejněná na webových stránkách zmíněných fakult, obsahují veškeré zákonné, organizační i informativní údaje, které je třeba dobře prostudovat,“ upozorňuje dr. Alena Chvátalová, prorektorka pro studium na UJEP. „Uchazeč se zde dozví nejen důležité termíny, poplatky a požadované dokumenty, ale také informace, zda je studium nabízeno v prezenční nebo kombinované formě, což je stále častěji vyhledávána informace,“ doplňuje prorektorka.

Ve vyhlášeních druhých kol přijímacího řízení zájemci o studium naleznou také plánované počty přijímaných studentů v rámci 2. kola, požadavky k přijímací zkoušce či podmínky pro její prominutí.

Konkrétně nabízené studijní obory ve 2. a 3. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018:

Filozofická fakulta

termíny podávání přihlášek
do 14. 8. 2017 – bakalářské, magisterské, doktorské studium

Bakalářské studijní obory

 • Interkulturní germanistika
 • Kulturní historie
 • Historie
 • Dokumentace památek
 • Archivnictví a spisová služba
 • Základy humanitní vzdělanosti – estetika
 • Filozofie + Historie
 • Filozofie + Německý jazyk a literatura
 • Filozofie + Společenské vědy
 • Historie + Německý jazyk a literatura
 • Historie + Společenské vědy
 • Společenské vědy + Německý jazyk a literatura
 • Politologie + Historie
 • Politologie + Filozofie
 • Politologie + Společenské vědy
 • Politologie + Německý jazyk a literatura

Magisterské studijní obory

 • Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)
 • Historie
 • Učitelství historie pro střední školy
 • Kulturní historie
 • Politická filozofie
 • Učitelství historie pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
 • Učitelství historie pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ
 • Historie + Společenské vědy
 • Učitelství společenských věd pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

Doktorské studijní obory

 • České dějiny
 • Tschechische Geschichte (České dějiny)
 • Německá literatura

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na FF

Fakulta životního prostředí

termíny podávání přihlášek
do 18. 8. 2017 – bakalářské a navazující magisterské studium
do 30. 9. 2017 – doktorské studium

Bakalářský studijní obor

 • Ochrana životního prostředí

Navazující magisterské studijní obory

 • Odpadové hospodářství
 • Revitalizace krajiny

Doktorský studijní obor

 • Environmentální analytická chemie

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na FŽP

Přírodovědecká fakulta

termíny podání přihlášek
do 21. 8. 2017 – bakalářské, magisterské, doktorské studium

Bakalářské studijní obory

 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované počítačové modelování
 • Applied Computer Modelling
 • Applied Nanotechnology
 • Biologie
 • Fyzika
 • Geografie
 • Geografie střední Evropy
 • Informační systémy
 • Matematika a její použití v přírodních vědách
 • Physics
 • Toxikologie a analýza škodlivin
 • Biologie + Geografie
 • Biologie + Informatika
 • Biologie + Německý jazyk a literatura
 • Biologie + Tělesná výchova
 • Fyzika + Biologie
 • Fyzika + Chemie
 • Fyzika + Geografie
 • Fyzika + Informatika
 • Fyzika + Matematika
 • Fyzika + Tělesná výchova
 • Geografie + Historie
 • Geografie + Informatika
 • Geografie + Německý jazyk a literatura
 • Geografie + Politologie
 • Geografie + Společenské vědy
 • Geografie + Tělesná výchova
 • Chemie + Biologie
 • Chemie + Geografie
 • Chemie + Informatika
 • Chemie + Matematika
 • Chemie + Tělesná výchova
 • Informatika + Historie
 • Informatika + Německý jazyk a literatura
 • Informatika + Společenské vědy
 • Informatika + Tělesná výchova
 • Matematika + Biologie
 • Matematika + Filozofie
 • Matematika + Geografie
 • Matematika + Historie
 • Matematika + Informatika
 • Matematika + Německý jazyk a literatura
 • Matematika + Společenské vědy
 • Matematika + Tělesná výchova

Navazující magisterské studijní obory

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied Nanotechnology
 • Biologie
 • Computer Modelling in Science and Technology
 • Geografie
 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Učitelství biologie pro SŠ + Učitelství geografie pro SŠ
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ
 • Učitelství fyziky pro SŠ + Učitelství biologie pro SŠ
 • Učitelství fyziky pro SŠ + Učitelství chemie pro SŠ
 • Učitelství fyziky pro SŠ + Učitelství matematiky pro SŠ
 • Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ + Občanská nauka pro 2. stupeň ZŠ
 • Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ + Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ
 • Učitelství geografie pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ
 • Učitelství geografie pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
 • Učitelství geografie pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ
 • Učitelství geografie pro SŠ + Učitelství tělesné výchovy pro SŠ
 • Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ
 • Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ
 • Učitelství chemie pro SŠ + Učitelství biologie pro SŠ
 • Učitelství chemie pro SŠ + Učitelství geografie pro SŠ
 • Učitelství chemie pro SŠ + Učitelství matematiky pro SŠ
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a lit. pro 2. stupeň ZŠ
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ
 • Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství biologie pro SŠ
 • Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství českého jazyka a lit. pro SŠ
 • Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství geografie pro SŠ
 • Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství německého jazyka a lit. pro SŠ
 • Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství tělesné výchovy pro SŠ

Doktorské studijní obory

 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied Nanotechnology
 • Computer Methods in Science and Technology
 • Počítačové metody ve vědě a technice

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na PřF

Fakulta výrobních technologií a managementu

(od 1. 9. 2017 Fakulta strojního inženýrství UJEP)

termíny podávání přihlášek
do 24. 8. 2017 – bakalářské a navazující magisterské studium

Bakalářské studijní obory

 • Řízení výroby
 • Materiály a technologie v dopravě
 • obor Energetika – teplárenství
 • Materiály

Navazující magisterské studijní obory

 • Příprava a řízení výroby
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Energetika – teplárenství
 • Materiálové vědy a analýza materiálů

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na FVTM

III. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2017/2018

Fakulta výrobních technologií a managementu

(od 1. 9. 2017 Fakulta strojního inženýrství UJEP)

termíny podávání přihlášek
do 11. 9. 2017 – bakalářské a navazující magisterské studium

Bakalářské studijní obory

 • Řízení výroby
 • Materiály a technologie v dopravě
 • obor Energetika – teplárenství
 • Materiály

Navazující magisterské studijní obory

 • Příprava a řízení výroby
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Energetika – teplárenství
 • Materiálové vědy a analýza materiálů

Vyhlášení 3. kola výběrového řízení na FVTM