Monsignor Jan Baxant udělí stipendium studentům FF a FZS

Stipendium Biskupství litoměřického pro nejlepšího studenta ústecké filozofické fakulty a fakulty zdravotnických studií předá letos poprvé také Mons. Jan Baxant. 

Biskup litoměřický se dlouhodobě zajímá o rozvoj Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, od roku 2016 je také členem Správní rady UJEP.

Není mi lhostejný vývoj jediné vysoké školy v našem regionu. Dozvěděl jsem se o možnosti podporovat jednorázovým stipendiem výjimečné studenty UJEP a ani na chvíli jsem neváhal. Nejbližší jsou mi, samozřejmě, profese pomáhající či zkoumající historii, proto naše podpora směřuje na filozofickou fakultu a fakultu zdravotnických studií,“ říká Jan Baxant.

Za akademický rok 2016/2017 obdrží jeden student či studentka FF UJEP a jeden student/studentka FZS UJEP jednorázové stipendium Biskupství litoměřického ve výši 10 000 Kč pro každého z nich.

Stipendium se uděluje výhradně studentům studujícím v prezenční formě bakalářského nebo magisterského studia. Dalším kritériem při rozhodování o přiznání stipendia jsou významné tvůrčí aktivity v daném akademickém roce nebo mimořádný čin studenta,“ vysvětluje prorektorka pro studium dr. Alena Chvátalová.

Stipendia budou předána na slavnostním předávání Cen rektora a stipendií dne 14. 12. 2017 společně s ostatními stipendii pro studenty UJEP za akademický rok 2016/2017.

Již od roku 1996 se datuje tradice předávání stipendií primátora a starostů z Ústí nad Labem. Od roku 2004 se do ní zapojili také generální ředitelé významných průmyslových podniků kraje a v roce 2007 ředitel VZP, pobočky Ústí n. L. V letech 2008–2010 uděloval stipendium tehdejší senátor za ÚK MUDr. Pavel Sušický. Od roku 2009 je pravidelně udělováno stipendium Statutárním městem Teplice, od roku 2010 Hospodářskou a sociální radou Ústecka, o. s. V roce 2013 přibyla další dvě stipendia: ředitele ZPMV ČR, poboček Ústí n. L. a Hradec Králové, a ředitelky ústecké pobočky Oborové zdravotní pojišťovny. Pro rok 2016 je „nováčkem“ v udělování stipendií generální ředitel ČEZ Teplárenská, a. s. V roce 2017 poprvé udělí mimořádné stipendium také biskup litoměřický, Mons. Jan Baxant.

Jsem velmi rád, že pan biskup nejprve přijal moji nabídku na členství ve SR UJEP a hned na to jsme společně našli cestu k další možné spolupráci. Jeho osvíceného názoru si velmi cením,“ uzavírá rektor, doc. Martin Balej.