Zařazení sportovci

Pro rok 2024 jsou zařazeni tito studenti UJEP: