Výběr sportovců - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Výběr sportovců

Kdo, kdy, jak může žádat o přijetí do projektu?

  • Výběr studentů do projektu UNIS 2023 byl ukončen. Vybraní studenti byli přímo osloveni a tuto informaci vědí. Ostatní žadatelé nebyli přijati – těmto a popř. dalším zájemcům je nabídnuto tzv. “interní členství na UJEP”  (obdobné podmínky a služby, nikoli však stipendium).  
  • žadatel je řádným studentem UJEP a splňuje podmínky dané Victoria VSC MŠMT pro daný rok.
  • po ukončení procesu přihlášek bude odeslán na MŠMT návrh, který se bude ministerstvem schvalovat (navržení sportovci budou informováni); UJEP (návrh) a MŠMT (schválení návrhu) konkrétního sportovce buď navrhne (schválí) nebo nenavrhne (neschválí) – toto rozhodnutí nebude vysvětlováno ani zdůvodňováno; do procesu zasahuje i příslušný svaz daného sportu; dle sdělení MŠMT není na členství právní nárok

UJEP má omezený počet míst, které může obsadit svými studenty. Tento počet se každoročně mění v závislosti na určitých kritériích. Jedná se např. o celkový počet studentů, koeficienty oborů atd. Důležitým kritériem je akademický sport – účast studentů UJEP na akademických soutěžích. Tj. bude-li sportovec reprezentovat UJEP na akademických soutěžích, tak tím zvýší svou šanci na zařazení do projektu.

Výběr sportovců probíhá po uskutečnění výzvy prostřednictvím tohoto webu a Stagu. Možnost ucházet se o místo je většinou 1-2 ročně po pravidelné výzvě; v případě vyřazení některého sportovce (např. ukončí studium, neplní povinnosti) i po jednorázové výzvě. Sportovce po návrhu UJEP schvaluje příslušný sportovní svaz a samotné MŠMT.  Na členství není právní nárok.