Výběr sportovců

Kdo, kdy, jak může žádat o přijetí do projektu?

  • Standartní výběr studentů do projektu UNIS probíhá na podzim předchozího roku, než je spuštěn projekt na daný rok (např. výběr pro r. 2025 proběhne na podzim 2024). Vybraní studenti budou přímo osloveni. Ostatním žadatelům, kteří nebyli přijati do UNIS, popř. dalším zájemcům, může být nabídnuto tzv. “interní členství na UJEP”  (obdobné podmínky a služby, nikoli však stipendium). Popř. o interní členství mohou sami požádat.  
  • Žadatel je řádným studentem UJEP a splňuje podmínky dané Victoria VSC MŠMT pro daný rok.
  • Po ukončení procesu přihlášek bude odeslán na MŠMT návrh, který se bude ministerstvem schvalovat (navržení sportovci budou informováni); UJEP (návrh) a MŠMT (schválení návrhu) konkrétního sportovce buď navrhne (schválí), nebo nenavrhne (neschválí) – toto rozhodnutí nebude vysvětlováno ani zdůvodňováno; do procesu zasahuje i příslušný svaz daného sportu; dle sdělení MŠMT není na členství právní nárok.

UJEP má omezený počet míst, které může obsadit svými studenty. Tento počet se každoročně mění v závislosti na určitých kritériích. Jedná se např. o celkový počet studentů, koeficienty oborů atd. Důležitým kritériem je akademický sport – účast studentů UJEP na akademických soutěžích. Tj. bude-li sportovec reprezentovat UJEP na akademických soutěžích, tak tím zvýší svou šanci na zařazení do projektu.

Výběr sportovců probíhá po uskutečnění výzvy prostřednictvím tohoto webu a Stagu. Možnost ucházet se o místo je většinou 1-2 ročně po pravidelné výzvě; v případě vyřazení některého sportovce (např. ukončí studium, neplní povinnosti) i po jednorázové výzvě. Sportovce po návrhu UJEP schvaluje příslušný sportovní svaz a samotné MŠMT.  Na členství není právní nárok.