Podpora a služby

Podpora a služby pro studenty v centru

Podpora v oblasti studia
(kontaktní osobou je dr. Žák) 

  • úpravy průběhu studia pro zajištění řádného studia současně se sportovní přípravou
  • doučování
  • konzultace k možnostem skloubení studijního a sportovního života
 

Podpora v dalších oblastech
(kontaktní osobou je dr. Kresta) 

 

Služby praktického a sportovního lékaře dle potřeb členů VSC UJEP:

Služby ambulantních specialistů v oborech: rehabilitace, ortopedie, traumatologie, kardiologie, fyzioterapie a dalších.

Ošetření členů při zdravotních obtížích v ambulanci Centra sportovní medicíny a to každý všední den od 7:30 do 11:30 hodin, v jinou dobu po telefonické domluvě.

Objednávky a žádosti na vyšetření budou realizovány telefonicky, e-mailem nebo on-line prostřednictvím webových stránek EUC Kliniky Ústí nad Labem s.r.o. Telefon: 477 106 216, 702 277 356 e-mail:

Garantem služeb za EUC je prof. MUDr. Ladislav Pyšný CSc., MPH.