Kariérní poradenství

Snahou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je neustálé rozšiřování služeb pro naše studenty a absolventy, proto jsme se rozhodli poskytovat služby v rámci kariérního poradenství, které zajišťuje Poradenské centrum UJEP. Cílem je pomáhat studentům/absolventům při získání prvního zaměstnání a co nejvíce proces hledání práce zjednodušit. Za tímto účelem vznikla tato webová stránka. Naleznete zde praktické informace související se zaměstnáním, odkazy na různé články a informace o tématech BP/DP, které podniky studentům nabízejí ke zpracování. Získáte zde novinky o plánovaných akcích souvisejících s kariérou a přehled nabídek pracovních příležitostí, brigád, praktických stáží či trainee programů.

 

Kontakt:

E-mail: 

Facebook Kariérní poradenství UJEP: https://www.facebook.com/KarierniporadenstviUJEP