Teen Age univerzity

20. 1. 2017

Harmonogram let­ní­ho semestru ak. roku 2016/2017 nalez­ne­te zde.

 

3. 1. 2017

Letní semestr ak. roku 2016/2017 bude zahá­jen prv­ní před­náš­kou dne 9. 3. 2017.

 

2. 1. 2017

Zde si může­te pro­hléd­nout jed­not­li­vé ano­ta­ce před­ná­šek zim­ní­ho semestru ak. roku 2016/2017.

 

1. 9. 2016

Harmonogram zim­ní­ho semestru ak. roku 2016/2017 nalez­ne­te zde.

 

 

Kontakty:
Ing. Lenka Babicová, koor­di­ná­tor­ka Mladší TAU
tel.: 475 286 343
e-mail: