Teen Age University

AKTUALIZACE 25.09.2019 – !!KAPACITA CYKLU PŘEDNÁŠEK MLADŠÍ TAU JE JIŽ NAPLNĚNA, DALŠÍ PŘIHLÁŠKY NEPŘIJÍMÁME!!

PŘIHLÁŠKA DO CYKLU PŘEDNÁŠEK MLADŠÍ TAU NA ZIMNÍ SEMESTR AK. ROKU 2019/2020 ke stažení zde.

Přihláška obsahuje i souhlas se zpracováním osobních údajů, o jehož podpis též prosím. Souhlas, prosím, doručte pevně připevněný k přihlášce. Přihláška MUSÍ být řádně vyplněna se všemi požadovanými náležitostmi, podepsána a poté společně se souhlasem naskenována. Na nepodepsané, nečitelně či nedostatečně vyplněné přihlášky nebude brán zřetel!

Možnosti doručení přihlášky a souhlasu:

  1. dokumenty lze zaslat poštou na adresu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ing. Lenka Babicová, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem,
  2. dokumenty lze zaslat naskenované e-mailem -> V případě, že dokumenty zašlete naskenované e-mailem, musí Vaše dítě přinést originály na první přednášku – tedy 10.10.2019,
  3. dokumenty lze též donést osobně na výše uvedenou adresu a vhodit v recepci do schránky studijního oddělení rektorátu.

Harmonogram přednášek Mladší TAU na zimní semestr akademického roku 2019/2020 najdete zde.

 

 

 

 


O aktivitě Mladší Teen Age University
Aktivita Mladší TAU je určena dětem školou povinným ve věku od 7 do 12 let. Jedná se o cyklus 16 přednášek v akademickém roce (8 v zimním semestru a 8 v letním). Přednášky pak probíhají zpravidla každý čtvrtek od 16,00 do 17,30 h v aule MFC UJEP. Aktivita je určena pouze přihlášeným dětem, které si řádně podaly přihlášku do cyklu.

 


Kontakty:

Ing. Lenka Babicová
garant Mladší TAU
e-mail:
pozn.: S garantem Mladší TAU je možná pouze e-mailová komunikace, nikoliv telefonická.