Teen Age University - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Teen Age University

Přihláška do cyklu Mladší TAU na zimní semestr ak. roku 2020/2021. Lze stáhnout zde.

Přihláška obsahuje i souhlas se zpracováním osobních údajů, o jehož podpis též prosím. Souhlas, prosím, doručte pevně připevněný k přihlášce. Pokud přihlášku vyplníte ručně – vyplňte prosím čitelně!

Doručení přihlášky: Přihláška MUSÍ být řádně vyplněna se všemi požadovanými náležitostmi, podepsána. Na nepodepsané, nečitelně či nedostatečně vyplněné přihlášky nebude brán zřetel! Přihlášku poté i se souhlasem naskenujte zašlete e-mailem na e-mail: . Originál přihlášky i souhlasu pak musí Vaše dítě přinést na první přednášku – tedy 08.10.2020.

Harmonogram přednášek Mladší TAU na zimní semestr ak. roku 2020/2021 naleznete zde.

 

 

 


O aktivitě Mladší Teen Age University
Aktivita Mladší TAU je určena dětem školou povinným ve věku od 7 do 12 let. Jedná se o cyklus 16 přednášek v akademickém roce (8 v zimním semestru a 8 v letním). Přednášky pak probíhají zpravidla každý čtvrtek od 16,00 do 17,30 h v aule MFC UJEP. Aktivita je určena pouze přihlášeným dětem, které si řádně podaly přihlášku do cyklu.

 


Kontakty:

Ing. Lenka Babicová
garant Mladší TAU
e-mail:
pozn.: S garantem Mladší TAU je možná pouze e-mailová komunikace, nikoliv telefonická.