Teen Age University

14.09.2018 Harmonogram přednášek Mladší TAU - zimní semestr ak. roku 2018/2019.

Harmonogram přednášek zimního semestru ak. roku 2018/2019 si můžete stáhnout zde.

 

03.09.2018 Přihláška do cyklu přednášek Mladší TAU v ak. roce 2018/2019

Přihláška vč. souhlasu je ke stažení zde. POZOR! Do cyklu lze přihlásit děti školou povinné ve věku od 7 do 12 let (včetně). Maximální kapacita přijatých dětí je 25.

Informace k řádnému doručení přihlášky:

Přihláška obsahuje i souhlas se zpracováním osobních údajů, o jehož podpis též prosím. Souhlas, prosím, doručte pevně připevněný k přihlášce. Pokud přihlášku vyplníte ručně – vyplňte prosím čitelně!

Možnosti doručení přihlášky a souhlasu:

  1. dokumenty lze zaslat poštou na adresu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ing. Lenka Babicová, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
  1. dokumenty lze zaslat naskenované e-mailem -> Přihláška MUSÍ být řádně vyplněna se všemi požadovanými náležitostmi, podepsána a poté společně se souhlasem naskenována. Na nepodepsané, nečitelně či nedostatečně vyplněné přihlášky nebude brán zřetel! V případě, že dokumenty zašlete naskenované e-mailem, musí Vaše dítě přinést originály na první přednášku – tedy 11.10.2018.

3. dokumenty lze též donést osobně na výše uvedenou adresu a vhodit v recepci do schránky studijního oddělení rektorátu.

 Informace k cyklu přednášek Mladší TAU v zimním semestru ak. roku 2018/2019

Přednášky budou probíhat téměř každý čtvrtek v období od 11.10.2018 do 06.12.2018 od 16,00 h do 17,30 h v prostorách Multifunkčního centra UJEP. První přednáška se zaměří na čokoládu a proběhne ve čtvrtek 11.10.2018. Harmonogram přednášek bude zveřejněn před první přednáškou (tj. do 11.10.2018).

 

 

 


Kontakty:

Ing. Lenka Babicová
garant Mladší TAU
tel.: 475 286 343
e-mail: