Kampus bez bariér - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Kampus bez bariér

Ze všech sil se snažíme přizpůsobovat náš kampus všem, kteří mají o UJEP zájem. Uvědomujeme si naší odpovědnost za budování takového prostředí, které bude přístupné bez jakéhokoliv omezení.

Na mapě jsme pro vás vyznačili bezbariérové trasy a přístupy do jednotlivých budov. Součástí vnitřního orientačního systému kampusu jsou i informační cedule, které vám prostřednictvím QR kódu umožní pohodlný pohyb a dosažení vašeho cílového bodu.