Projektová činnost

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Program Erasmus vznikl v roce 1987, v ČR funguje od roku 1998.

Projekty lze podávat v rámci následujících aktivit:

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobility jednotlivců

  • společné magisterské studium Erasmus Mundus
  • rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů

  • strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
  • znalostní aliance
  • aliance odvětvových dovedností
  • budování kapacit v oblasti mládeže

Klíčová akce 3: Podpora reformy politiky

Specifické akce: Jean Monnet a Sport

Více informací naleznete na stránkách Evropské komise či Domu zahraniční spolupráce.

 

CEEPUS

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

Pravidla

Termíny pro podávání žádostí

  • 15. 1.

Více informací o sítích v programu CEEPUS naleznete zde.