Seminář AUDITY u evropských projektů

Nejčastější zjištění v oblasti auditů na straně příjemců dotací

u projektů financovaných z fondů EU

Program semináře:

Datum: 16. 5. 2018

Místo konání: UJEP – Pasteurova 1, Ústí nad Labem MFC, budova rektorátu – 1. patro přednášková místnost 1.14

Zahájení: 9:30 hodin

Předpokládané ukončení: 13:30 hodin

9:15 – 9:30             Registrace účastníků

9:30 – 9:45            Zahájení, představení Eurocentra Ústí nad Labem

9:45 – 11:30            1. blok:

                                 Kontroly projektů spolufinancovaných z EU

                                 Představení jednotlivých typů auditů a kontrol

                                 Představení činnosti Auditního orgánu

                                 Definice účelu a zaměření jednotlivých auditů operací                    

11:30 – 12:00          Přestávka

12:00 – 13:00         2. blok:

                                 Nejčastější a typová pochybení identifikovaná v oblasti auditů – praktické příklady

  • nejproblémovější porušované oblasti
  • nejčastější zjištění u auditů operací v oblasti veřejných zakázek
  • nejčastější zjištění u auditů operací v oblasti realizace

                                 Prevence podvodů, práva a povinnosti příjemce dotace

13:00 – 13:30         Dotazy a diskuze

13:30                       Závěr