Univerzita nabízí využití vědy a výzkumu v praxi

Nové materiály a technologie patří do praxe!

To byl (mírně parafrázovaný) název neformálního workshopu, který v minulém týdnu proběhl v Ústí nad Labem. Sjelo se na něj více než 60 účastníků zastupujících významné instituce a podnikatelské subjekty nejen z našeho kraje, ale i z celé republiky či například z německých Drážďan. Zástupci firem a institucí představili svou práci a významné osobnosti z našich fakult (PřF UJEP, FŽP UJEP a FSI UJEP) na oplátku nabídli ochutnávku své relevantní výzkumné činnosti. Zkrátka, všichni tihle lidé se na workshopu vzájemně poznali, řekli si, na čem kdo pracuje, co komu schází a kde by se daly nalézt možnosti spolupráce.

Otázka většího propojení vědy a výzkumu s možnostmi praktického využití dosažených výsledků, je, jak by řekli psychologové, otázkou otevřenou. A to již poměrně dlouho. A do široka. Identifikovat možnosti spolupráce mezi výzkumníky a firmami či, jak se tomu odborněji říká, mezi vědeckovýzkumnou a aplikační sférou, totiž není tak jednoduché, jak se může zdát. V první řadě je potřeba prorazit nesmyslnou komunikační bariéru. Univerzita je pro mnoho lidí, působících ve firemní praxi, jakýmsi uzavřeným, nepřístupným a nepochopitelným světem. A mnozí vědci a vědkyně to ostatně mají podobně s firmami a veřejnými institucemi. A tak dochází k tomu, že za zavřenými dveřmi univerzit se bádá “do šuplíku” a ve firemní praxi se leckde věří, že věda a podnikání nejdou dohromady.

Pojďme spolupracovat!

Je dobře, že Krajská hospodářská komora ÚKHospodářská a sociální rada Ústeckého kraje to, ve spolupráci s naší univerzitou, hodlají změnit. Tak se na nás obracejte, kdykoli potřebujete poradit, inovovat, inspirovat… Zvedněte telefon nebo sami sebe ze židle a přijďte za námi do kampusu UJEP. Jsme tu. V tomhle univerzitním městě. V tomhle kraji s obrovským potenciálem. A máme co NABÍDNOUT.