Seminář Finanční aspekty programu Hozizont 2020

Technologické centrum AV ČR pořádá 8. 3. 2019 od 10:00 seminář Finanční aspekty programu Horizont 2020. Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s finančními principy a pravidly, které se aplikují v programu Horizont 2020, konkrétně v akcích typu RIA (Research and Innovation Action), IA (Innovation Action), CSA (Coordination and Support Action) a částečně i u grantů ERC (European Research Council).
Seminář je určen především pro začínající projektové manažery, ekonomy, účetní či personalisty, ale také pro výzkumníky, kteří mají zájem seznámit se s finančními pravidly projektů programu Horizont 2020.

Registrace pro účast na semináři byla uzavřena, je však možné sledovat jej online. Pro online sledování se můžete registrovat zde.

Zdroj: TCAV