TAČR vyhlásila pátou veřejnou soutěž v programu GAMA

TAČR vyhlásila pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (program GAMA), podprogram 2, Seal of Excellence. Veřejná soutěž bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, kteří obdrželi Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument fáze 1 ze 4. uzávěrky roku 2018 či 1. uzávěrky roku 2019.

Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hodin dnem 14. 3. 2019 a končí dnem 25. 04. 2019
Více informací zde.