Seminář TAČR na Univerzitě J. E. Purkyně - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Seminář TAČR na Univerzitě J. E. Purkyně

Dne 31. 5. od 9:00 do 12:00 se ve fialové aule v budově MFC, Pasteurova 1 uskuteční seminář, který pořádá TAČR ve spolupráci s Centrem projektového servisu. Cílem semináře bude představit programy Zéta a Éta a stručně také cofundové výzvy. Seminář je určen zájemcům z řad zaměstnanců i studentů UJEP.