Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty ve Spojených státech na akademický rok 2020/2021 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty ve Spojených státech na akademický rok 2020/2021

Možnost dlouhodobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR je otevřena. Přihlášky pro pobyty v USA je možné podávat do 1. listopadu 2019, pro pobyty na rok 2020 stipendistů z USA v ČR je termín uzavírky přihlášek do 30. září 2019. Více informací včetně odkazu na přihlášky na stránkách: www.fulbright.cz/