22. ročník Ceny Wernera von Siemense - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

22. ročník Ceny Wernera von Siemense

V soutěži jsou oceňováni nejlepší studenti, vedoucí prací a školitelé, mladí vědci a nejlepší pedagogové. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. Podávání přihlášek je možné do 30. listopadu 2019.

Více informací o jednotlivých kategoriích a možnost přihlásit se je na stránkách: https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens.html