DELTA 2 TAČR - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

DELTA 2 TAČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, jejíž vyhlášení se plánuje na 25. června 2019. Dne 28. června 2019 od 10:00 do 12:00 hodin bude TA ČR pořádat informační seminář 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2. Více informací včetně registračního formuláře naleznete ZDE.

Více informací o programu včetně tabulky s předběžnými parametry naleznete zde: https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta-2/prvni-verejna-soutez-delta2/1650-oznameni-terminu-vyhlaseni-a-predbeznych-parametru-1-verejne-souteze-programu-delta-2.html