TAČR ÉTA – oznámení vyhlášení 3. veřejné soutěže - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

TAČR ÉTA – oznámení vyhlášení 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá 18. září 2019. Konec soutěžní lhůty bude 31. 10. 2019.

Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Více informací včetně odkazu na tabulku s parametry naleznete zde.

Zdroj: TAČR