Cena MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené významnými vědkyněmi a vědci v roce 2022 podle čl. 1 bodu 5. statutu.

Návrhy lze předkládat do 31. 8. 2022. Více informací najdete zde.