Hmotný a nehmotný majetek v roce 2022 – příprava pro nové programové období

Vážené kolegyně a kolegové,

přijměte pozvání na seminář “Hmotný a nehmotný majetek v roce 2022 – příprava pro nové programové období” na který Vás zve investiční oddělení a ekonomický odbor UJEP.

Seminář je zaměřen na technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, opravy a údržbu, dopady chybného posouzení technického zhodnocení a opravy ve vztahu k zákonu o DPH.

Seminář je určen pro všechny napříč univerzitou. Časově je koncipován do předprojektového období zcela záměrně, aby poskytl vhled na nové úpravy zákona a dal nám všem možnost jednotného přístupu k investicím a neinvesticím plánovaných v novém programovém období.

Přednáší: Ing. Bohumil Voženílek, daňový poradce, společník a jednatel společnosti Firemní daně CZ s.r.o.
Termín a místo konání:  29. 4. 2022 (pátek po poradě kvestora s tajemníky),  Purpurová aula Kampus UJEP

Předpokládaný časový plán semináře:

10:00 – 11:30 blok přednášek s diskusí
11:30 – 12:30 pauza na oběd
12:30 – 14:30 blok přednášek s diskusí

Bližší informace o semináři Vám poskytnu na e-mailu: nebo na telefonu: +420 602 169 067

Za investiční oddělení a ekonomický odbor se budeme těšit na Vaši účast