UJEP a nové programové období: OP JAK a OP ST - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

UJEP a nové programové období: OP JAK a OP ST

Centrum projektového servisu (CPS) vás zve na informační seminář k OP Jan Amos Komenský, který na UJEP představí PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů EU a ESIF.

Na programu bude i prezentace k OP Spravedlivá transformace, tento program přijdou blíže představit zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Termín: 27. 4. 2022 od 13 hodin
Místo: Fialová aula MFC UJEP (1.32)