Seminář HR AWARD na UJEP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Seminář HR AWARD na UJEP

Dne 16. 10. od 12:30 do 15:30 se ve fialové aule budovy MFC, Pasteurova 1 uskuteční workshop k HR AWARD na UJEP realizovaný v rámci projektu CRP Kompetence, projekty, procesy vysokých škol, do kterého je UJEP zapojena. Je určen projektovým manažerům a HR specialistům/ manažerům VŠ. Cílem je podělit se o dosavadní zkušenosti ohledně nastavených nástrojů pro

implementaci procesu HRS4R a plnění harmonogramu a cílů Akčního plánu na jednotlivých VŠ. Cílem je dále informovat ty VŠ, které se teprve do procesu přihlášení se k principům Charty a Kodexu chystají. Workshopu se mohou účastnit i zájemci z UJEP.