Odborný vědecký seminář na půdě PF UJEP na téma “Jak na vědecké články”

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

si Vás dovoluje pozvat na odborný vědecký seminář pořádaný Pedagogickou fakultou “Jak na vědecké články”.

Seminář se uskuteční 25. září 2019 Ve velké aule Pedagogické fakulty UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem.

Program semináře:

13:00 Úvodní slovo PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. – proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Pedagogické fakulty

13:15 Citační databáze – WoS, Scopus, H-index, vyhledávání článků a citací v těchto databázích, vyhledávání časopisů podle oborů apod.  – přednáší Jiří Mašek

14:00 – 14:15 přestávka na kávu

14:15 – 17:15 Psaní vědeckých článků v angličtině – očekávaná kvalita vědeckých článků z pohledu recenzentů, příprava a struktura vědeckých článků, angličtina ve vědeckých článcích, abstrakt a úvod článků, vědecké články v mezinárodním měřítku – přednáší James Tufano – simultánní tlumočení z angličtiny zajištěno

Přednášející:

James J. Tufano, Ph.D., CSCS*D
odborný a vědecký pracovník, Katedra fyziologie a biochemie, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

James Tufano, Ph.D. učitel anglického jazyka, proofreader. Jeho činnost je zaměřena na editaci anglických textů nerodilých mluvčích určených k publikaci vědeckých článků. Na základě více než desetiletých zkušeností ve výzkumu také velmi dobře ví, co je potřeba k úspěšnému publikování článků v odborných časopisech.

Prosíme zájemce o potvrzení účasti na email nejpozději do 24. 9. 2019. Pokud se někdo rozhodne účastnit na poslední chvíli, je možné přijít i bez přihlášení, kapacita místnosti je dostatečná.