Seminář ke 4. VS programu ZÉTA - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Seminář ke 4. VS programu ZÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář ke 4. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, který se uskuteční 17. října 2019 v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6, zasedací místnost č. 043) od 13:00 do 15:00 hodin. Seminář ke 4. veřejné soutěži pro-gramu ZÉTA bude možné sledovat v živém vysílání a následně bude dostupný z videozáznamu.

Registrace na seminář ZDE.