Říjnový newsletter CRPS

Připravili jsme pro Vás pře­hled aktu­ál­ních a plá­no­va­ných výzev a dal­ších novi­nek ze svě­ta pro­jek­tů, výzev a dotač­ních titulů.

Newsletter je ke sta­že­ní zde.