OP VVV – aktualizace indikátorové soustavy - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

OP VVV – aktualizace indikátorové soustavy

Řídicí orgán OP VVV (MŠMT) zveřejňuje aktuální přehled indikátorové soustavy OP VVV za jednotlivé fondy ESF a EFRR, včetně definic dle aktuální verze Národního číselníku indikátorů.

Dokumenty jsou dostupné zde.