IMPAKT 1

Ministerstvo vnitra vyhlásilo 1. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT1) /dále jen Program/ podprogramu 1 Společné výzkumné projekty. Více informací včetně dokumentů zde: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze-podprogramu-1.aspx

K této výzvě se uskuteční dne 3. 3. seminář, více informací zde: https://www.mvcr.cz/vyzkum/ clanek/seminar-pro-uchazece-o-verejnou-podporu-programu-impakt-1.aspx