Mimořádná výzva TAČR ÉTA – plánované vyhlášení na 29. 4. 2020

Tato veřejná soutěž bude zaměřena na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní. Více informací včetně prokliku na předběžné parametry naleznete zde:

https://www.tacr.cz/program-eta-oznameni-terminu-vyhlaseni-a-predbeznych-parametru-4-vs/

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů bude pravděpodobně od 30. 4. do 15. 6. 2020.

Je možné, že tato výzva ovlivní alokaci na další VS ÉTA, která je naplánována na podzim 2020, nelze to ale nyní odhadovat a vše ukáže až další vývoj situace.