GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů, JUNIOR STAR a Mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Soutěžní lhůta začala 21. 3. 2020.

Návrhy projektů je možné podávat do 4. 5. 2020. Prosíme o doručení vygenerovaných návrhů projektů mailem Haně Galiové z CPS do 4. 5. 9:00. Zajistí odeslání přes DS na GA ČR. Více  informací zde: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-5/

Čestná prohlášení za UJEP do všech typů soutěží jsou již odeslána na GA ČR.