COST posunutí termínu na 29. 10. 2020

COST (European Cooperation in Science and Technology), COST Actions – program zaměřený na spolupráci především partnerských organizací v EU a na uplatnění výsledků v oblasti vědy a výzkumu a jejich šíření. Je podporována mezioborová spolupráce a konsorcia s vyšším počtem partnerských organizací, kvalitou předpokládaných vědeckých výsledků na úrovni tzv. „state of the art“. Uzávěrka žádostí je posunuta na 29. 10. 2020 (oproti původnímu termínu 29. 4. 2020). Více informací zde: https://www.cost.eu/