TA ČR Hodnocení projektů ÉTA

Na konci března byly oznámeny výsledky hodnocení 3. VS ÉTA (UJEP podávala 17 projektů v roli hlavního řešitele a dále 8 projektů v roli spoluřešitele), byly podpořeny 2 projekty podávané řešiteli z FSE. TA ČR zveřejnila nejčastější důvody pro nepodpoření projektů https://www.tacr.cz/ program-eta-nejcastejsi-duvody-nedoporuceni-navrhu-projektu-k-podpore-ve-3-vs/

30. dubna 2020 byly oznámeny výsledky 4. VS ZÉTA (UJEP má podány 3 projekty řešitelské a 1 spoluřešitelský). Žádný z projektů nebyl podpořen.