UJEP ukazuje tvář

Či lépe řečeno tváře. Tváře lidí, kteří den co den s nadšením a obrovským osobním úsilím tvoří ústeckou univerzitu a s ní zároveň budoucnost Ústeckého kraje.

Mluvíme o nové publikaci, kterou jsme právě vydali a která má široké veřejnosti zprostředkovat představu o tom, čím/kým je univerzita severu a jak je provázána s místy a s děním v našem regionu.

A protože naším cílem bylo vytvořit publikaci, kterou na rozdíl od klasické “informační brožury” nevyhodíte hned za rohem, ale necháte si ji a možná ji po prolistování dokonce zastrčíte do knihovny mezi opravdovou literaturu, pojďme si říci něco o tom, jak ji správně číst.

Rozhodně v ní nenaleznete informace o historii založení, počtu studentů, velikosti a přesné podobě kampusu ani o množství nabízených studijních programů. Proč taky, když si je v dnešní “tekuté” době dokážeme všichni v aktuálním čase dohledat na internetu. Nechtěli jsme plýtvat kvalitním papírem MUNKEN na věci, které již existují v kyberprostoru. Když se jako čerstvý prvák vydáte v prvním semestrálním týdnu večer ven objevovat legendami opředené Ústíčko, asi si s sebou nevezmete tištěnou příručku přežití. Ne. Stáhnete si ji do mobilu a využijete moderní vyhledávací funkce podle toho, kde se zrovna nacházíte, na co máte náladu nebo chuť.

Proto jsme v nové publikaci raději zaznamenali věci, které mají podle nás trvalou hodnotu: osobní příběhy lidí z naší univerzity, propojené s místy v Ústeckém kraji, kde se tito lidé pohybují, studují, pracují a žijí. A k tomu jsme přidali hromadu nápadů na to, co dalšího na univerzitě i mimo ni objevovat. Hashtagy a odkazy rozsypané po celé publikaci jako duhové kuličky v písku vás navedou na vaši vlastní, individuální cestu za lidmi, místy a událostmi, spojenými s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Teď máme před sebou ještě výzvu v podobě převedení publikace do virtuální podoby, na (snad) již brzy resuscitovaném a modernizovaném webu pribeh.ujep.cz, kde ji prolinky provážeme s dalšími a dalšími vrstvami kulturního, společenského a vědeckovýzkumného obsahu, jehož nevyčerpatelnou zásobu za sebou lidé z ústecké univerzity v tomhle kraji nechávají.

Přejeme zatím příjemné čtení tištěné verze (k dostání či k nahlédnutí je nová publikace na všech 8 fakultách  UJEP, ve Vědecké knihovně UJEP a v prostorách rektorátu i MFC UJEP) a těšíme se na zpětnou vazbu, kterou nám můžete sdělit třeba přes naše sociální sítě: Facebook, Instagram či LinkedIn.

Seznam hashtagů a odkazů, použitých v nové publikaci o UJEP.Titulní strana publikace.