Technologické centrum AV ČR připravilo rozcestník informací o možnostech a okolnostech výzkumu a vývoje ve vztahu k situaci kolem COVID-19

Zveřejněny odkazy na aktivity výzkumu a vývoje týkající se COVID-19 a toho, jak situace ovlivňu- je udělování a provádění projektů výzkumu a vývoje. Dále zde naleznete informace o posunech termínů ve výzvách Horizon 2020.: https://www.tc.cz/cs/nabidky/evropa-proti-covid-19