GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů, JUNIOR STAR a Mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. UJEP podala    v roli hlavního řešitele 21 standardních projektů, 2 JUNIOR STAR a 2 Mezinárodní projekty. Dále je zapojena jako spoluřešitel do 11 standardních projektů. Výsledky budou známy na podzim 2020.

GAČR  zveřejnila 28.  5.  nová  opatření  pro  projekty  realizované  v  roce  2020  v  souvislosti    s celosvětovými omezeními proti šíření COVID-19, a ve snaze o zlepšení situace pro řešitele pro- jektů podpořených GAČR, odkaz zde: https://gacr.cz/nova-opatreni-pro-projekty-realizovane-v- roce-2020/