MŠMT FAQ PANDEMIE

MŠMT stále  zodpovídá a aktualizuje  často kladené otázky vysokých škol vyplývající z dopa-     du epidemie COVID-19 na vysokoškolské vzdělávání a doplňuje informace k aktuálně řešeným situacím a důsledkům v oblasti vysokého školství. Sledujte FAQ na: http://www.msmt.cz/ vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie