OP PIK – program Proof of Concept

V říjnu 2017 je očekáváno vyhlášení výzvy v programu Proof of Concept v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem programu je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, jenž mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

V projektech budou podporovány jak činnosti související s technickým ověřením aplikovatelnosti výzkumných výsledků, tak činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry. Výsledkem projektu, který musí být realizován na území České republiky mimo hlavního města Prahy, bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro možné další pokračování projektu.

Program bude určen pro malé a střední podniky a výzkumné organizace. Výše dotace zatím není známa.

Podrobnější informace k jednotlivými programům a aktuálním výzvám OP PIK viz http://www.oppik.cz/ nebo http://www.agentura-api.org/.