Lepší(ho) život(a) si musíme umět (z)vážit!

Ano. Lepšího života si, obzvláště tady u nás na severu, musíme vážit. A proto jej musíme umět zvážit. Či spíše změřit. Protože dnešní svět si zakládá na důkazech v podobě čísel.

Přestože problematikou měření neměřitelných hodnot se vědci po celém světě zabývají již dlouho, implantovat takové výpočty například do městského plánování se stále nedaří tak, jak by to bylo třeba.

Přitom jsme již dnes, i díky vědcům, jako jsou ti naši z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při Fakultě sociálně ekonomické UJEP (FSE UJEP), takového plánování schopni. A udělali bychom dobře, kdybychom se právě na tyto odborníky obraceli pokaždé, když se ve městě chystáme na jakékoli změny.

Tak jako to udělali například v Brně, kde před lety ze sídliště udělali park a zároveň klimaticky zodpovědnou čtvrť. Ing. Jiří Louda, Ph.D., z IEEP na FSE UJEP vypočítal, že investice do takového parku se městské části vrátí do 3 let. A v horizontu 25 let znamená pro společnost přínos v hodnotě PŘES PŮL MILIARDY KORUN.

Konkrétně jde o tzv. ekosystémové služby, mezi které patří například regulace kvality ovzduší, ukládání uhlíku, nárůst hodnoty okolních nemovitostí, tvorba biotopů a podpora biodiverzity, rekreační funkce parku nebo retence srážkové vody a regulace odtoku… Jsou tu ale i další pozitiva – vliv parku a jezírka na snižování tepelného ostrova města, pozitivní vliv na zdraví obyvatel nebo snižování hluku.

K výpočtu těchto pozitiv využívají vědci z naší univerzity například analýzu nákladů a užitků, do níž se započítávají i tzv. náklady obětované příležitosti (možnost prodeje nebo pronájmu daného pozemku). Jde o komplexní metodu, která se nám, obyčejným smrtelníkům, nebude chtít číst celá. I proto vzniklo na IEEP v rámci projektu BIDELIN názorné video, vysvětlující důležitost zelených a vodních ploch ve městech.

A pro všechny, kterým nestačí ani názorné video a chtějí si zeleň ve městě vyzkoušet na vlastní kůži, je tu ještě jedna možnost: Přijďte se podívat do kampusu UJEP. Stále se rozrůstá a je čím dál tím zelenější. A je tu i pro vás, obyvatele Ústí nad Labem!