Vyhlášení 5. VS TAČR ÉTA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

než Vám předložím kompletní newsletter CPS za září 2020, dovolte mi, abych Vás upozornila na vyhlášení 5. VS TAČR ÉTA, jejíž soutěžní lhůta je poměrně krátká, končí dnem 15. října 2020.

Více informací o soutěži včetně zadávací dokumentace naleznete zde:

https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-5-verejne-souteze/

Zítra (4. 9. 2020) od 10:00 do 12:30 bude k této výzvě probíhat webinář, ke kterému se můžete připojit, registrace do 9:30 (4. 9.)

https://www.tacr.cz/kalendar/webinar-k-5-vs-programu-eta/

Záznam z webináře pak bude zveřejněn také na stránkách TAČR.

Prosím předejte tuto informaci na Vašich fakultách.

Pro hladký průběh podávání potvrzení vygenerované ze systému ISTA přes datovou schránku a pro přehled všech podávaných projektů za UJEP (v roli hlavního řešitele i partnera), prosím zároveň o průběžné zakládání projektových listů v IMIS a doručení podepsaných průvodních listů do pondělí 12. 10. Samotné potvrzení k odeslání prosím doručit nejpozději do 14.10., v případě potřeby delšího termínu prosím o včasné informování.

V případě jakýchkoliv dotazů k této soutěži jsem k dispozici.

S přáním hezkého dne,

Hana Galiová
Centrum projektového servisu
Mgr. Hana Galiová
Projekty vědy a mezinárodní vědecké spolupráce
rektorát UJEP, pracoviště Pasteurova 771/3, 3. patro, kanc. 3.09
Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
tel.: 475 28 6351
mob.: 702 232 442

www.ujep.cz