NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN O GRANTECH ERC – online

Technologické centrum AV ČR ve  spolupráci  s  Univerzitou  Karlovou  si  vás  dovolují  pozvat  na Národní informační den o grantech Evropské rady pro výzkum (ERC), který se uskuteční dne 23. září 2020 od 9.30 do 17 hodin.

Seznámíme vás s filozofií ERC, zprostředkujeme vám informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, o struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení. Akce je určena potenciálním žadatelům o granty ERC, především však zástupcům vedení jednotlivých institucí a projektovým manažerům. Registrace byla otevřena do 20. 9. Poznámka: semináře se za CPS účastnila H. Galiová, případným zájemcům může předat informace i prezentace.