Souhrnná statistika podávaných projektů do soutěží GA ČR - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Souhrnná statistika podávaných projektů do soutěží GA ČR

Celkem za UJEP odevzdáno 25 projektů v roli hlavního uchazeče a 8 projektů v roli spoluuchazeče. Z 25 projektů v roli hlavního uchazeče: 23 standardních projektů, 1x JUNIOR STAR, 1x Mezinárodní LA.

Po fakultách:

FŽP:      6 projektů hlavní uchazeč (5x S + 1x JS) + 1x spoluuchazeč

FSE:      4 projekty hlavní uchazeč (3x S + 1x MEZ LA) + 1x spoluuchazeč

PřF: 4 projekty hlavní uchazeč (4x S) + 6 spoluuchazeč

FSI: 2 projekty hlavní uchazeč (2x S)

FF: 6 projektů hlavní uchazeč (6x S)

FZS: 1 projekt hlavní uchazeč (1x S)

PF: 2 projekty hlavní uchazeč (2x S)

FUD: 0 projektů

GA ČR schválila opatření k již řešeným projektům v souvislosti s COVID-19. Jejich přehled naleznete zde:

https://gacr.cz/nova-opatreni-prijata-kvuli-covid-19/