Vracíme se do normálu. Prezenční výuka a zkoušení povoleny všem

Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471) umožňuje od 24. května 2021 prezenční výuku a zkoušení všech studentů vysokých škol.

Podmínkou účasti na výuce a zkoušení je, kromě povinnosti zakrytí dýchacích cest vhodnými ochrannými prostředky, dodržení rozestupů 1,5 m a absence příznaků onemocnění COVID-19, testování studentů. Zde se prodlužuje platnost některých typů testů, předkládaných studenty od jiných poskytovatelů zdravotních služeb, než zajišťuje UJEP, ze 48 na 72 hodin.

Testování studentů na UJEP upravuje příkaz rektora č. 2 K testování studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Dále bude od 24. května 2021 umožněna i osobní přítomnost účastníků kurzů CŽV na výuce (podmínky účasti formuluje bod 3 Mimořádného opatření MZ ČR, Přílohy č. 1 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471).

Svoje pravidla má nadále také sportovní činnost, kdy je povolena ve vnějších prostorech, a také již ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště.

Ve vnitřních prostorách vysokých škol se zakazuje všem osobám pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Výjimky z tohoto zákazu upravuje MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN.

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A INFORMACE:

Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 21. 5. 2021)

Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471)

Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471)

Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 5 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471)