Pozvánka na odborný seminář v rámci projektu U21 - KLIP II - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Pozvánka na odborný seminář v rámci projektu U21 – KLIP II

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali na online seminář zahraničního postdoktoranda Dr. Rohana Shetti, který v rámci projektu U21- KLIP II, představí podstatu výzkumu dendroekologického a dendrochemického potenciálu smrků v západních a severních Čechách.

Datum konání semináře je 27. května 2021 od 14:50. Link: https://meet.google.com/xnv-sanj-dwd

V rámci semináře proběhnou dvě přednášky v anglickém jazyce. První přednáškou začne ve 14:50 – paní Jelena Lange z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a následně Dr. Rohan Shetti z Fakulty životního prostředí UJEP.

Všichni jste srdečně zváni.