Nabídka podpory pro koordinátory během přípravy výzkumných projektů Horizont Evropa - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Nabídka podpory pro koordinátory během přípravy výzkumných projektů Horizont Evropa

Technologické centrum AV ČR nabízí novou službu pro budoucí koordinátory výzkumných projektů programu Horizont Evropa. Jedná se o ucelenou podporu již od prvních kroků souvisejících s přípravou projektu až po jeho podání.

Služba je bezplatná.

Více informací zde:

https://horizontevropa.cz/files_public/elfinder/986/nabidka%20pro%0koordinatory.pdf