Série informačních dní Evropské komise k jednotlivým částem Horizont Evropa

Evropská komise zveřejnila termíny konání informačních dní k prvním výzvám programu Horizont Evropa, které bude on-line pořádat v období od 28. 6. do 9. 7. 2021.

Budou zaměřeny na všechny klastry programu, na Akce “Marie Skłodowska-Curie”, výzkumné infrastruktury a rozšiřování účasti a posilování ERA.

Postupně doplňované informace budou k dispozici zde: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/