Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2

Otevřený je dotační program Ústeckého kraje “Asistenční vouchery”, v němž lze žádat o prostředky na přípravu strategických projektů (soulad s RIS3 – národní či Krajská příloha, rozvoj kraje – inovativnost, konkurenceschopnost atd.) do podoby extenzivní projektové fiše (studie proveditelnosti). resp. na přípravu finálních projektových žádostí do konkrétní dotační výzvy.

Více informací:

http://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje-aktualizace-c-2/d-1755916/p1=204744

Aktualizací č. 2 programu je umožněno podávat žádosti mimo režim podpory de minimis. Příjem žádostí probíhá dle Aktualizace č. 2 nejdříve od 11. 06. 2021 do vyčerpání alokace, nejdéle však do 31. 12. 2021.

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Stiborová, , 702 024 915