Nominace do hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila 7. 10. 2021 doplňující výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR.

Více informací včetně návrhových listů a hodnoticích panelů, kam se návrhy podávají, naleznete zde.

Nominační formuláře zasílejte do 26. 11. 2021 Mgr. H. Galiové, zajistí odeslání na GA ČR.