Prodlužování studijních pobytů a praktických stáží v programu Erasmus+ v akademickém roce 2021/22

Studenti vyslaní na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v akademickém roce 2021/22 mají možnost požádat o prodloužení zahraničního pobytu. Prodloužit studium či praxi v zahraničí je možné pouze v rámci akademického roku 2021/22, tj. do 30. 9. 2022.

Zájemci o prodloužení studijního pobytu si vyplní žádost, kterou opatří svým podpisem a podpisem zahraničního koordinátora. V naskenované podobě ji pak zašlou e-mailem příslušnému fakultnímu koordinátorovi.

Zájemci o prodloužení praktické stáže si vyplní žádost, kterou opatří svým podpisem. V naskenované podobě ji spolu se studijní smlouvou – částí v průběhu mobility (Learning Agreement for Traineeship – part during the mobility) potvrzenou zahraničním zaměstnavatelem, ve které bude uveden prodlužovaný termín, zašlou e-mailem příslušnému fakultnímu koordinátorovi.

Prodlužování se bude schvalovat po potvrzení žádosti fakultním koordinátorem v pořadí, v jakém studenti odevzdají řádně vyplněnou žádost potvrzenou zahraniční institucí příslušnému fakultnímu koordinátorovi, a to do vyčerpání finančních prostředků, které má UJEP pro projekt Výzvy 2020 k dispozici s tím, že žádost o prodloužení zahraničního pobytu musí být podána min. 1 měsíc před původním datem ukončení zahraničního pobytu uvedeným v účastnické smlouvě.