Mezinárodní spolupráce a internacionalizace ve výzkumu a vývoji na UJEP

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem si Vás dovoluje pozvat na akci

Mezinárodní spolupráce a internacionalizace ve výzkumu a vývoji na UJEP

Akce se uskuteční 8. prosince 2021, 10:00 – 14:00, v Purpurové aule, přízemí MFC

Program

10:00 – 11:30
Gender Pay Gap v akademickém prostředí, kontext českého trhu práce a specifika ve vědě, výzkumu a univerzitním prostředí – srovnání situace v ČR a v zahraničí – PhDr. Lenka Simerská, Mgr. Dita Jahodová, Mgr. Helena Skálová
11:30 – 12:00 coffee break
12:00 – 13:00
Prezentace nově vzniklé Strategie mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu a další tvůrčí činnosti na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro roky 2022-2030 – členové týmu KA 03 projektu U21-KVAK
13:00 – 14:00
Zkušenosti české vědkyně z českého a zahraničního vědeckého prostředí – MSci Kateřina Falk, D. Phil.