Prezentace výsledků auditu rovných příležitostí studujících na UJEP

UJEP zve studující všech forem studia, akademické i neakademické pracovnice a pracovníky na Prezentaci výsledků auditu rovných příležitostí studujících na UJEP, která se koná ve středu 17. 4. 2024, od 14:00 v Purpurové aule, MFC, UJEP.

Akce je zaměřená na zlepšení rovných příležitostí na naší univerzitě, představuje důležitý okamžik pro diskuzi a prezentaci opatření, která jsou zaváděna na UJEP s cílem podporovat rovnost ve všech sférách života na UJEP. Budou představeny výsledky zmapování situace a potřeb studujících na UJEP
a zpráva z auditu studujících, který na UJEP proběhl na podzim a v zimě 2023 a který realizovala Osvětová beseda o.p.s. Další část bude zaměřena na opatření zaváděná na UJEP v oblasti rovných příležitostí. Zvláštní pozornost bude věnována představení nové ombudsmanky UJEP, její roli a poslání. Mgr. Lucie Tesařová bude následně k dispozici na diskuzi o možnostech využití jejích služeb a konzultací.

Program akce:

  • Prezentace výsledků auditu mezi studujícími: Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D. (Osvětová beseda, o.p.s.)
  • Opatření zaváděná univerzitou v oblasti rovných příležitostí: Doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. (prorektor pro vědu a výzkum UJEP, garant rovných příležitostí na UJEP)
  • Prevence genderově podmíněného násilí v pracovním prostředí veřejných výzkumných institucí a univerzit  v ČR: Stručné představení projektu a školicích videí – Mgr. Hana Galiová, FSE UJEP, členka skupiny pro rovné příležitosti UJEP
  • Představení činnosti ombudsmanky UJEP: Mgr. Lucie Tesařová (nová ombudsmanka UJEP)

Podrobnější informace včetně plakátu na akci, naleznete zde. Podrobnější informace o ombudsmance UJEP zde.

Přijďte se zapojit do diskuse o rovných příležitostech na UJEP a pomozte nám tvořit univerzitu, která je otevřená a přátelská pro všechny!